Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 12 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 34 dni temu
KOMUNIKATY

Komunikat z dn. 18.10.2018 r.!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniach od 05.11.2018 roku do dnia 09.11.2018 roku włącznie nastąpi przerwa w dostępie do systemów rodziny USOS (WSZYSTKIE APLIKACJE STOWARZYSZONE).
Przywrócenie dostępu do systemu USOS oraz aplikacji z nim stowarzyszonych planowane jest na dzień 10.11.2018 roku na godzinę 8:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dział Informatyki UTP

 

Absolwenci!

Uprzejmie prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety satysfakcji absolwentów, ponieważ jej wyniki pozwolą nam na podjęcie działań doskonalących >> Wypełnij.

Dziękujemy za poświęcony czas.


Komunikat z dn. 16.05.2018 r.!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniu 21.05.2018 roku (od 7:00 do 10:00) systemy USOSweb oraz USOSapi będą niedostępne dla swoich użytkowników.
Przywrócenie dostępu do systemów nastąpi w dniu 21.05.2018 roku po godzinie 10:00.

Za utrudnienia przepraszmy.

Dział Informatyki UTP

 

Komunikat z dn. 07.05.2018 r.!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniu 09.05.2018 roku (od 7:00 do 10:00) systemy USOSweb oraz USOSapi będą niedostępne dla swoich użytkowników.
Przywrócenie dostępu do systemów nastąpi w dniu 09.05.2018 roku po godzinie 10:00.

Za utrudnienia przepraszmy.

Dział Informatyki UTP

 

Komunikat z dn. 25.04.2018 r.!

Szanowni Państwo,
informujemy, że Dziekanat Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki w dniach od 1.05.2018 do dnia 6.05.2018 roku będzie nieczynny.

 

Komunikat z dn. 19.04.2018 r.!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniu 20.04.2018 roku (od 7:00 do 9:00) systemy USOSweb oraz USOSapi będą niedostępne dla swoich użytkowników.
Przywrócenie dostępu do systemów nastąpi w dniu 20.04.2018 roku po godzinie 9:00.

Za utrudnienia przepraszmy.

Dział Informatyki UTP

 

Komunikat z dn. 12.04.2018 r.!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniu 13.04.2018 roku (od 7:00 do 9:00) systemy USOSweb oraz USOSapi będą niedostępne dla swoich użytkowników.
Przywrócenie dostępu do systemów nastąpi w dniu 13.04.2018 roku po godzinie 9:00.

Za utrudnienia przepraszmy.

Dział Informatyki UTP

 

Komunikat z dn. 06.04.2018 r.!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniu 06.04.2018 roku (od 18:00 do 19:00) systemy USOSweb oraz USOSapi będą niedostępne dla swoich użytkowników.
Przywrócenie dostępu do systemów nastąpi w dniu 06.04.2018 roku po godzinie 19:00.

Za utrudnienia przepraszmy.

Dział Informatyki UTP

 

Komunikat z dn. 13.03.2018 r.!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniu 15.03.2018 roku (od 7:00 do 9:00) systemy USOSweb oraz USOSapi będą niedostępne dla swoich użytkowników.
Przywrócenie dostępu do systemów nastąpi w dniu 15.03.2018 roku po godzinie 9:00.

Za utrudnienia przepraszmy.
Dział Informatyki UTP

 

Komunikat z dn. 26.02.2018 r.!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniu 1.03.2018 roku (od 7:00 do 9:00) systemy USOSweb oraz USOSapi będą niedostępne dla swoich użytkowników.
Przywrócenie dostępu do systemów nastąpi w dniu 1.03.2018 roku po godzinie 9:00.

Za utrudnienia przepraszmy.
Dział Informatyki UTP


Komunikat z dn. 21.02.2018 r.!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniu 21.02.2018 roku (od 15:00 do 16:00) systemy USOSweb oraz USOSapi będą niedostępne dla swoich użytkowników.
Przywrócenie dostępu do systemów nastąpi w dniu 21.02.2018 roku po godzinie 15:00.

Za utrudnienia przepraszmy.
Dział Informatyki UTP

 

Komunikat z dn. 16.02.2018 r.!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniu 20.02.2018 roku (od 7:00 do 12:00) systemy USOSweb oraz USOSapi będą niedostępne dla swoich użytkowników.
Przywrócenie dostępu do systemów nastąpi w dniu 20.02.2018 roku po godzinie 12:00.

Za utrudnienia przepraszmy.
Dział Informatyki UTP

 

Studenci!

Od 15.01 do 14.02.2018r udostępniliśmy Kwestionariusz oceny zajęć dydaktycznych.
Jest on dostępny z poziomu USOSweb  
www.usosweb.utp.edu.pl dla zalogowanych użytkowników.

Ankieta jest w 100% anonimowa! Logowanie jest konieczne, aby można było ocenić tylko zajęcia swojego kierunku.
Wypełnianie ankiety to zajmuje maksymalnie 10 sekund.

Wyniki będą wykorzystane wyłącznie w celu poprawy jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych.
Będą dostępne z poziomu USOSweb po zakończeniu ankietyzacji czyli po 14.02.2018r.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

6. grudnia - Mikołajki to zwykle dzień, w którym dzieci czekają na słodkie upominki, a o czym marzą dorośli?

Przygotowaliśmy miłą niespodziankę - bezpłatny pakiet Office dostępny dla wszystkich studentów i pracowników UTP! >> ulotka informacyjna

Zainstaluj w pracy, w domu najnowszą wersję programów Word, Excel, PowerPoint czy też OneNote i korzystaj z wirtualnego dysku OneDrive 5TB już teraz!

To wszystko możliwe aż na 5 komputerach, 5 tabletach i 5 smartfonach!

Wejdź na o365.utp.edu.pl, zaloguj się swoim kontem uczelnianym i postępuj dalej zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie. 

Święty Mikołaj
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

 

Komunikat z dn. 21.01.2018 r.!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniu 24.01.2018 roku (od 7:00 do 12:00) systemy USOSweb oraz USOSapi będą niedostępne dla swoich użytkowników.
Przywrócenie dostępu do systemów nastąpi w dniem 24.01.2018 roku po godzinie 12:00.

Za utrudnienia przepraszmy.
Dział Informatyki UTP

 

Komunikat z dn. 12.06.2017 r.!

Studenci !

W miesiącu czerwcu 2017r udostępniliśmy 2 anonimowe ankiety:

1. Kwestionariusz oceny satysfakcji studenta: https://ankieter.utp.edu.pl/.
Jest on dostępny z poziomu USOS dla zalogowanych użytkowników, tak aby każdy student mógł ocenić tylko ten Wydział na którym studiuje.
Ankieta zawiera tylko 37 pytań (wcześniej było to kilka osobnych ankiet) i jej wypełnianie trwa ok.3 minut !
Wyniki będą wykorzystane wyłącznie w celu poprawy jakości studiowania na UTP.

2. Kwestionariusz oceny zajęć dydaktycznych: https://usosweb.utp.edu.pl/.
Jest on dostępny z poziomu USOS dla zalogowanych użytkowników, tak aby każdy student mógł ocenić tylko te zajęcia, które miał w planie zajęć.
Ankieta zawiera tylko 5 pytań (wcześniej 13) i jej wypełnianie trwa ok. 10 sekund!
Wyniki będą wykorzystane wyłącznie w celu poprawy jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych.


Szanowni Państwo,
w związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w serwisach społecznościowych, podważającymi anonimowość wypełnianych przez Państwa ankiet w systemie USOSweb, chcielibyśmy jednoznacznie zdementować tego typu opinie.

Wyniki ankiet znajdujących się w systemie USOSweb, na Państwa indywidualnych kontach, przekazywane są do prowadzących zajęcia JEDYNIE w formie syntetycznego podsumowania. Nauczyciele nie mają możliwości poznania imienia czy nazwiska autorów ocen.

Apelujemy o rozwagę w stosunku do postów publikowanych w serwisach społecznościowych, część z nich ma na celu wprowadzenie chaosu oraz wywołanie swego rodzaju obaw wśród naszych Studentów. Taki stan może negatywnie wpłynąć na rzetelność udzielanych w ankietach odpowiedzi, a w konsekwencji doprowadzić do niewłaściwych wniosków.
Jednocześnie informujemy, że elektroniczny system ankietujący spełnia wszelkie wymagania dotyczące tego typu działań i zastąpił ankiety w wersji "papierowej" już w roku akademickim 2013/2014.

Z poważaniem,

dr inż. Mariusz Aleksiewicz
Zastępca Kanclerza ds. Teleinformatyki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

 

Informacja z dn. 30.06.2017 r.!

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniach od 31.07.2017 roku do dnia 4.08.2017 roku (włącznie) nastąpi przerwa w dostępie do systemów rodziny USOS (USOS, USOSWEB, USOSAPI, APD, ANKIETER, PLANISTA, SRS, BIRT, MIGRATOR, INFORMATOR ECTS, CAS).
Przywrócenie dostępu do systemu USOS oraz aplikacji z nim stowarzyszonych planowane jest na dzień 5.08.2017 roku
na godzinę 8:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dział Informatyki UTP


Komunikat z dn. 13.06.2017 r.!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 16.06.2017 roku dziekanat Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Komunikat z dn. 21.04.2017 r.!

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 do 5 maja 2017 roku Kwestura nie będzie prowadziła obsługi studentów w zakresie podpisywania kart obiegowych.
Za utrudnienia przepraszamy.
Kwestura UTP

 

Komunikat z dn. 31.01.2016 r.!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniu 6.01.2017 roku system USOSweb będzie niedostępny dla swoich użytkowników.
Przywrócenie dostępu do systemu USOSweb nastąpi z dniem 7.01.2017 roku.

Za utrudnienia przepraszmy.
Dział Informatyki UTP

 

Informacja z dn. 25.10.2016 r.!

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi w dniach od 09.11.2016 roku do dnia 13.11.2016 roku nastąpi przerwa w dostępie do systemów rodziny USOS (USOS, USOSWEB, USOSAPI, APD, ANKIETER, PLANISTA, SRS, BIRT, MIGRATOR, INFORMATOR ECTS, CAS).
Przywrócenie dostępu do systemu USOS oraz aplikacji z nim stowarzyszonych planowane jest na dzień 14.11.2016 roku na godzinę 8:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dział Informatyki UTPInformacja z dn. 18.09.2016 r.!

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że konta do aplikacji USOSweb dla nowo przyjętych studentów są zakładane sukcesywnie.
W najbliższym czasie na Państwa skrzynkach pocztowych, podanych podczas procesu rekrutacji, pojawią się wiadomości z danymi potrzebnymi do zalogowania się w systemie USOSweb.

 

Informacja z dn. 04.05.2016 r.!

Szanowni Państwo, 
informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi, w dniach od 26.05.2016 roku do dnia 29.05.2016 roku nastąpi przerwa w dostępie do systemów rodziny USOS, w tym również do systemu USOSweb. 
Przywrócenie dostępu do systemu USOS oraz aplikacji z nim stowarzyszonych planowane jest na dzień 30.05.2016 roku
na godzinę 8:00. 
Za utrudnienia przepraszamy 
Dział Informatyki UTP

 

Informacja z dn. 01.10.2015 r.!

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że konta do aplikacji USOSweb dla nowo przyjętych studentów są zakładane sukcesywnie.
W najbliższym czasie na Państwa skrzynkach pocztowych, podanych podczas procesu rekrutacji, pojawią się wiadomości z danymi potrzebnymi do zalogowania się w systemie USOSweb.

 

Informacja z dn. 23.07.2012 r.!

Informujemy o tymczasowym wprowadzeniu dodatkowego terminu migracji danych pomiędzy systemem USOS, a aplikacją USOSweb.
Dodatkowa migracja danych odbywać się będzie codziennie o godzinie 16:00.

 

Informacja z dn. 16.04.2012 r.!

Jeżeli po skorzystaniu z aplikacji przypominania (uzyskania) loginu i hasła dane logowania nie przychodzą na prywatny adres poczty elektronicznej prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem.

 

Informacja z dn. 30.01.2012 r.!

Informujemy, że aplikacja do przypominania (uzyskania) loginu oraz hasła znajduje się pod adresem https://mail.utp.edu.pl/przypomnij/.

 

Informacja z dn. 19.03.2012 r.!

Informujemy, że w celu uregulowania spraw związanych z Uczelnią, konta w serwisie USOSweb będą dostępne przez okres 270 dni od daty skreślenia z programu lub daty ukończenia studiów.

 

Informacja z dn. 28.02.2012 r.!

Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi, w dniach od 05.03.2012 do 06.03.2012 roku, aplikacja USOSweb będzie niedostępna, a w dniach kolejnych występować będą krótkotrwałe przerwy w działaniu tego serwisu.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Informacja z dn. 22.12.2011 r.!

Aktualnie hasło może zostać zmienione tylko i wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.
Aby uzyskać nowe hasło należy zgłosić się pod adres Al. Prof. S. Kaliskiego 7 bud. 2.7 p. 111.

Aplikacja do odzyskiwania hasła jest w przygotowaniu.

 

Informacja z dn. 21.12.2011 r.!

W związku z wprowadzonymi zmianami w infrastrukturze informatycznej UTP informujemy, że z dniem 19 grudnia 2011 roku zmienił się sposób logowania do aplikacji USOSweb.

Zgodnie z nowymi zasadami:

LOGIN - adres uczelnianej poczty elektronicznej (np. juskow007@utp.edu.pl)


Nowy LOGIN
pozwala również na korzystanie z:
a) uczelnianej poczty elektronicznej (https://poczta.utp.edu.pl/)
b) bezpłatnego bezprzewodowego internetu - EDUROAM (http://eduroam.utp.edu.pl/)

Informujemy również, że w najbliższej przyszłości zostaną uruchomione inne usługi korzystające z nowego LOGINu.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian zostały do Państwa wysłane pocztą elektroniczną.

 

Informacja z dn. 21.12.2011 r.!

Informujemy, że z dniem 19 grudnia 2011 roku moduł USOSweb - Umail korzysta tylko i wyłącznie z adresów uczelnianej poczty elektronicznej!